Speaker Profile

Philip McKenzie

Cultural Anthropologist / Kültürel Antropolog

InfluencerCon

Kreatif ve Büyük Fikirlerin Canlandırıcısı

Eski ağlar çöküyor

Fırsat Kültürel Ekonominin farkında olmaktır

Ekonominin potansiyeli ilişkiler, fikirler ve kültürler ile gelişir.  

Philip McKenzie SB İstanbul’da kültür “Invisiable dots & cultural forensic” felsefesini Wall Street deneyimini ile birleştirerek, daha zorlu ve belirsiz bir ortamda kurumların en iyi şekilde büyüme ve karlılıklarını arttırmalarının yöntemlerini açıklıyor.

Kültür paylaşılan değerlerin bir yansımasıdır görünmezi görünür yapar değerler,  yaratıcılık, kültür ve işin kesişimde pek çok marka ile başarılı projeler gerçekleştiren Philip McKenzie aynı zamanda DJ, sanat tutkunu ve küratör.

 

Philip L. McKenzie, kültür üzerindeki uzmanlığını,  kurumlara giderek daha da artan zorlu ve belirsiz ortamlarda en iyi şekilde nasıl gelişebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak için kullanan bir antropologdur. Philip, kantitatif arka planını ve Wall Street deneyimini, karmaşık fırsatların üstesinden gelmek ve geleceğimizi belirleyen önemli eğilimleri tanımlamak için sosyal, ekonomik ve kültürel hareketlerin niteliksel bir anlayışıyla birlikte kullanmaktadır. Philip’in çalışmaları onu kültürün önemini paylaşılan değerlerin bir yansıması olarak anlama merkezine yerleştirmiştir. 2 Dope Boys & Podcast’in ortak ev sahibi / ortak yapımcısı olarak kültürel bir trend ve içgörü podcast’ini ortaya koymuştur. Aynı zamanda, değerlerin, yaratıcılığın, kültürün ve ticaretin kesişim noktasında var olan küresel bir içerik platformu olan InfluencerCon Global Küratörüdür. Bütünleşik pazarlama stratejisi, dijital içerik oluşturma ve deneyimsel pazarlama konusunda Philip McKenzie  FREE DMC’de yönetici olarak çalışmıştır ve pek çok stratejik deneyimsel kampanyalar yaratmıştır. Wall Street deneyimi de olan Philp, tutkulu bir sanat destekçisi, bir müzik hayranı ve bir DJ’dir.

 


A creative and specialize on bringing big ideas to life

Acknowledging Culture Economy is an Opportunity

Philip McKenzie combines culture with the Invisible dots & cultural forensic philosophy in SB Istanbul with his Wall Street experience, explaining the ways in which institutions can best achieve growth and profitability in a more challenging and uncertain environment.

Philip McKenzie also performs successful projects with many brands at the intersection of values, creativity, culture and work that makes the invisible visible, a reflection of the shared values of culture. He is also DJ, art enthusiast and curator.

 

Philip L. McKenzie is an anthropologist who uses his expertise in culture to advise organizations on how best to thrive in increasingly challenging and uncertain environment. Philip uses his quantitative background and Wall Street experience in combination with a qualitative understanding of social, economic and cultural movements to unmask complex opportunities and identify significant trends that drive our future. Philip’s work has placed him at the center of understanding the significance of culture as a reflection of shared values. He has manifested that as co-host/cocreator of 2 Dope Boys & a Podcast, a cultural trends and insights podcast. He is also the Global Curator of Influencer Conference, a global content platform that exists at the intersection of values, creativity, culture, and commerce. Prior, he was the Managing Partner of FREE DMC, an influencer marketing agency that specialized in integrated marketing strategy, digital content creation, and experiential events. Philip is a passionate supporter of the arts and music, and a DJ.