Sustainable Brands Turkey 2021
Regeneration

SB Turkey'21

15-16-17 Eylül | Online

ARGENTINA • BRAZIL • CHILE • FRANCE • JAPAN • MALAYSIA • OCEANS • SOUTH KOREA • SPAIN 
THAILAND • TURKEY • URUGUAY • USA
Gün
Saat
Dakika
Saniye

Bugün Her Zamankinden Daha Önemli

Salgın sonrası yaşamda, küresel ölçekte dönüşüm ve değişime ihtiyacımız kaçınılmaz. İyileşen savunmasız ekonomiler, karşı karşıya olduğumuz uzun bir sürdürülebilirlik krizleri listesine – iklimden suya, ormansızlaşmaya, biyolojik çeşitlilik kaybına, eşitsizliğe, adaletsizliğe, yolsuzluk ve dezenformasyona kadar çok yönlü zorlukları da ekliyor.

Gelinen bu noktada tek bir şey çok açık ve net:

“Amaca yönelik markalar sadık müşterileri çoğaltır, çalışanlarını mutlu eder ve rakiplerinden daha iyi performans gösterir. Amaç, gelişen bir işletmenin itici gücüdür ve sürdürülebilir inovasyon liderleri sürüden-diğerlerinden ayırır. “

Amaca yönelik marka ve lider topluluğu olan Sustainable Brands Turkey’21 regenerative-yenileyici işin gücünü ortaya çıkarmak için ilham, kaynak ve rehberlik oluşturmak için Eylül 2021’de gerçekleşiyor.

Daha iyi markalar, “daha az zarar verme”yi geride bırakıyor ve farkında olan, katkı sağlayan, yenileyen ve büyüyen rejeneratif modelleri harekete geçiriyor. Markalarınızda ve kurumlarınızda daha iyi uygulamaları teşvik etmek ve son iç görüleri öğrenmek için Türkiye’nin Sürdürülebilir Markalar buluşması olan Sustainable Brands Turkey 2021’de yerinizi alın.

Sustainable Brands Turkey 2021’de küresel değişim liderleri bir araya geliyor. Önümüzdeki on yıllık yenilenme dönemine adım atmak ve ihtiyacımız olan canlı geleceği gerçekleştirmek amacı ile; global en son gelişmeleri takip etmek, zor engellere çözümler için işbirliği fırsatları yaratmak ve yeni nesil iş liderlerinin ilham veren görüşlerini dinlemek için değişim öncüleri olarak Sustainable Brands Turkey 2021’de siz de yerinizi alın.

Special Event

SB "Brands For Good" Hareketi Türkiye'de de Başlıyor!

17 Eylül Lansman Konferansı

Markalar Sürdürülebilir Bir Dünya için Birleşiyor!

Konuşmacılar

Nina Glass

Nina Glass

Leadership Advisory and Sustainability Consultant | Eric Salmon & Partners

Ali Rez

Ali Rez

Regional Executive Creative Director | Impact BBDO MENAP

Sponsorlar

Major Sponsorlar

Supporting Sponsorlar

Ana Medya Sponsoru

Ana Medya Sponsoru

Sonuç Getiren Yol Haritası

Kuruluşunuzu içten dışa dönüştürmek için tasarlanmış bir konferans programını deneyimlemeye davetlisiniz:

Marka Etkisi Brand Influence

Marka Etkisi

Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha dengeli bir dünyaya doğru sistemik bir dönüşüm sağlamak için pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler ve diğer paydaşların katılımının gücünden sürekli olarak yararlanmayı amaçlayan bir yolculuk.
Amaç Purpose

Amaç

Kar elde etmenin ötesinde çevresel ve/veya sosyal amacı tanımlamaya, formüle etmeye, içselleştirmeye ve tamamen harekete geçirmeye yönelik yolculuk.
Yönetişim Governance

Yönetişim

Yönetimde şeffaflık, dürüstlük ve liderliğe doğru yolculuğun yanı sıra sürdürülebilir bir marka olmanın diğer dört ayağı ile doğru hizalanmanın sağlanması.
Tedarik Zinciri Operations Supply Chain

Tedarik Zinciri

Topluma ya da çevreye zarar vermeyen operasyonlara ve tedarik zincirine doğru bir yolculuk, aynı zamanda doğanın ve toplumun parçalarını iyileştirmek ve restore etmek.
Ürün Hizmetler Products Services

Ürün ve Hizmetler

Tüm yaşam döngüsü ve tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilir sonuçlara varan ürün ve hizmetleri tasarlama ve sunma yolculuğu.​

CMO

CEO/CFO

CSO

Program

Keynote Konuşmacılar

Değişimin ön saflarında bulunmaya davetlisiniz. Kültürel olarak uyumlu, amaca yönelik, eylem odaklı ve markalar, tüketiciler, gezegen ve toplum için bir bütün olarak iyi bir büyüme sağlamaya odaklanan vizyoner konuşmacılardan bilgi edinebilirsiniz

Breakouts

Konu uzmanları tarafından özenle seçilmiş panelleri, olumlu bir etki yaratmak için yeni yaklaşımları içselleştirdikçe, yaratıcı düşünce yeteneğinizin parladığını göreceksiniz. Markaların rejeneratif bir ekonomiye doğru ilerlerken karşılaştıkları direnç ve zorlukları önceden görebileceksiniz.

Neler Konuşulacak?

Markanızın daha iyi gelecek yolculuğunda marka liderliğinizin ve yönetiminizin etkiyi nasıl hızlandırabileceğini
öğrenmek için konferansa hemen kayıt olun.

 • CMO-CSO -CFO İşbirliği İle Değişimi Yönetmenin Gücü
 • Markalar İçin Rejeneratif Stratejinin İlkeleri
 • Çalışanların Kişisel Amacı İle Marka Amacı Arasında Bağlantı İle Motivasyon Ve Verimlilik Nasıl Artar?
 • Sürdürülebilir Marka Ve Marka Değerlerinin Daha İyi Uyum İçinde Olması İçin Yapılması Gerekenleri Yeniden Tanımlamak Ve Tasarlamak
 • Tüketici ile birlikte kültürel değişim
 • Düşük Karbonlu Bir Ekonomi İçin Neden 1 Dakika Daha Bekleyemeyiz?
 • Rejeneratif büyüme için etkin teknoloji kullanımı ve dijitalleşme
 • Karbon, Su, Ormanlar, Plastik Ve Daha Fazlası İçin Toplam Etkiyi Ölçmek Ve Bilime Dayalı Hedefler Belirlemek

ve daha fazlası…

 • SDGs Hedeflerini Oluşturmak İçin Tedarikçiler, Ve Tüm Diğer Paydaşlar Sürece Nasıl Katılır?
 • Kapsayıcı, İşbirlikçive Rejeneratif Liderlik için Yetkinlikler
 • Motivasyonu Ve Üretkenliği Artırmak İçin Çalışanların Bireysel Amaçları İle Marka Amacını Birleştirmek
 • Sürdürülebilirlik için kadını güçlendirmek
 • Daha iyi yaşam için inovasyon
 • 3 R İlkeleri ile Ürün Ve Hizmetler Nasıl Tasarlanır ?
 • Gençleri Dönüşüme Dahil Etmek İçin Müziğin Gücünü Kullanmak
 • Dönüşüm İçin Gen Z’yi Anlamak “Sürdürülebilirlik Elçileri” Ve Diğer Paydaş İşbirlikleri
 • Daha adil dünya için çeşitlilik ve kapsayıcılık
 • Kolektif hayal gücünü ateşlemek ve yeni bir gelecek hakkında ilham verici hikayeler yapmak

ve daha fazlası…

Amaç, İnsanlar ve Liderlik

 • Kapsayıcı, işbirlikçi ve rejeneratif marka ve iş liderliği  için yetkinliklerin geliştirilmesi
 • Motivasyonu ve üretkenliği artırmak için çalışanların bireysel amaçları ile marka amacını birleştirmek ​
 • Sürdürülebilir marka ve marka değerlerinin daha iyi uyum içinde olması için  yapılması gerekenleri yeniden tanımlamak ve tasarlamak

Ürün ve Hizmet Tasarımı

 • 3R ekseninde ürün ve hizmetlerin tasarlanması
 • Atıkları kaynağa dönüştüren ve karbon ayak izlerinin azaltılmasını sağlayan çığır açan yeni iş modelleri​
 • Paydaş merkezli kapsayıcı ve katma değerli inovasyon