L’Oréal Türkiye

L’Oréal Grup olarak sürdürülebilirlik yolculuğumuzun yeni aşaması “Gelecek için L’Oréal” programı ve bu program ile 2030’a yönelik iddialı taahhütlerimizle daha radikal bir dönüşüm hayata geçiriyoruz. Gezegenimizin acil sosyal ve çevresel sorunlarının çözümüne katkı sağlamak adına somut adımlar atıyor, içinde bulunduğumuz tüm eko-sistemleri kapsayacak şekilde iş modelimizi geliştiriyoruz. Sürdürülebilir kalkınma stratejimizi, 2030 yılına kadar gerçekleştirilecek ölçülebilir, zaman sınırı olan, olumsuz etkileri azaltan hedeflerle üç temel üzerine inşaa ettik: 1. L’Oréal Grup olarak kendimizi, bilim insanları tarafından belirlenen “Gezegenimizin Sınırları”na uymak için dönüştürüyoruz. 2. İş eko-sistemimizi de programımıza dahil ederek destekliyor ve daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemeleri için teşvik ediyoruz. 3. Acil sosyal ve çevresel ihtiyaçlara kaynak ayırarak dünyanın zorluklarına çözüm bulmaya yardımcı oluyoruz. Bu çok katmanlı bu dönüşümümüz ile güzellik sektörü başta olmak üzere tüm diğer sektörlerde kapsamlı bir değişimin öncüsü olmak, tüketicilerimize ve çalışanlarımıza bizimle birlikte harekete geçmeleri için ilham vermek için çalışıyoruz.

Speakers from L’Oréal Türkiye